A FRACTION TOO MUCH FRICTION 

tentoonstelling met werk van Ermias Kifleyesus, Sofie Haesaerts en Virginie Bailly

van 3 mei tot 7 juni 2015

 

  

‎ 

           

 

                                                                                www.virginiebailly.be/‎
  

.....'De schilderijen van Virginie Bailly (°1976, Brussels) kunnen visueel ontleed worden in verschillende lagen die in elkaar geschoven lijken te zijn en aansluitend een moment van suspensie teweegbrengen. Onder andere in de Impromptu-serie (refererend naar de lyrische en improvisatorische muziekstijl), waar ze een meer spontane, vlotte en zelfs kalligrafieachtige schriftuur hanteert, wordt een soort wrijving, inherent aan het stratificatieproces, zichtbaar. Geïnspireerd door afbeeldingen genomen tijdens een 8-uur durende treinreis van Beijing naar Mongolië, vertaalde ze deze ondefinieerbare en grijze landschappen naar het canvas. Door hier en daar op de vrijelijk geschilderde taferelen kleurrijke elementen of interpuncties (zoals de kunstenaar het zelf omschrijft) aan te brengen in de vorm van gesneden monoprints, effectueert Bailly op deze manier een diversificatie van de kijkrichting of een meervoudige blik. Afhankelijk van de plaatsing in het totaalbeeld, verkrijgt de monotone representatie aan de hand van deze karakteristieke collagetechniek een poëtische dimensie of een ontwrichtende eigenschap. Wat op het eerste zicht aldus een harmonieuze beeldcompositie lijkt, kan naderhand aanzien worden als een gespannen accumulatie van gediversifieerde, geschilderde lagen; een veelheid die onderhuids wringt met de eenheid. Verder verschuift de focus in haar werk meer en meer naar de ruimte tussen de geschilderde delen, zoals in haar Interpuncties, waar deze onbeschilderde delen aan nadrukkelijke aanwezigheid gewonnen hebben. Het contrast tussen de verstilling van deze tussenruimten en de beweging, die intrinsiek is aan de schilderstijl en de verschillende gebruikte technieken, creëert een moment van suspensie.

 

.....Het mag duidelijk worden dat A fraction too much friction (naar een popsong van Tim Finn) in essentie draait om een zoektocht naar waarneming, waarbij de drie kunstenaars, Sofie Haesaerts, Virginie Bailly en Ermias Kifleyesus, hun belevingswereld representeren via een eigen karakteristieke beeldtaal. Zoals de titel reeds aangeeft, vormt de wringende wrijving tussen een veelheid aan fragmenten de essentie die deze kunstenaars samenbrengt. Doordat de spanning zich zowel op een visuele als verborgen wijze manifesteert, wordt de toeschouwer als het ware ertoe aangezet doorheen de verschillende verbeeldingslagen te kijken om zo een waaier aan interpretaties te vormen. Het is slechts via dit waarnemen dat men de schijnbaar harmonieuze eenheid kan ontrafelen, opdat de onderhuids wringende structuren ontsloten kunnen worden.

 

Wouter De Vleeschouwer   Gent, mei 2015